Brigitta Madderom

Al tijdens mijn studie Engels aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik mijn 
eerste graads lesbevoegdheid Engels gehaald met het idee dat ik wilde gaan lesgeven. Het liep echter anders, want ik kwam terecht in het bedrijfsleven en werkte onder meer als vertaler Engels-Nederlands en als Projectmanager. Hierdoor raakte het lesgeven op de achtergrond. Na jaren werken in het bedrijfsleven begon het toch te kriebelen en ben ik gestopt om me toe te leggen op lesgeven in Engels.


Bijles en conversatieles

In 2010 ben ik begonnen met het geven van bijles Engels. Ik heb gemerkt dat ik veel plezier haal uit het voorbereiden van de lessen en steeds heel blij word met de goede resultaten die “mijn leerlingen” tot nu toe hebben geboekt. En daar ga ik voor! Inmiddels geef ik ook lessen conversatie Engels. Daarnaast was ik 2 jaar als freelance docent Engels verbonden aan Taalinstituut De Wester te Alkmaar.   


Op 1 september 2013 zag mijn bedrijf “Engels met plezier” het licht. Ik geef de bij- en conversatielessen bij mij thuis.


Snel leren = leuk leren

In februari 2014 ben ik trainer geworden van de training Snel leren = leuk leren. Een training waarbij middelbare scholieren in 6 weken hun huiswerk leren organiseren en plannen. Ik wil leerlingen hier graag mee helpen en bied dat vanaf nu aan naast mijn bijles en conversatielessen.